PL | EN

Oferta

Moduły komunikacyjne

ISKROBEZPIECZNY PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY IPS-1

Iskrobezpieczby przełącznik sieciowy IPS-1 jest urządzeniem łączącym segmenty iskrobezpiecznej sieci komputerowej poprzez 5 portów komunikacyjnych. Jego zadaniem

jest inteligentne przekazywanie ramek pomiędzy łączonymi segmentami sieci. Pozwala na rozbudowę sieci zarówno w zakresie rozmiaru jak i topologii.

Przełącznik IPS-1 może być stosowany w obszarach zagrożonych wybuchem pyłów i gazów, zgodnie z cechą: I M1 Ex ia op is I Ma

i jest przeznaczony, między innymi, do stosowania w polach niemetanowych oraz metanowych zakładów górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Każdy z dostępnych 5 portów IPS-1 może pracować w jednym z poniższych trybów:

  • A: FXWDM 100Base-FX WDM (jedno włókno światłowodowe jednomodowe TX 1550 nm/RX 1310 nm)
  • B: FXWDM 100Base-FX WDM (jedno włókno światłowodowe jednomodowe TX 1310 nm/RX 1550 nm)
  • C: FX 100Base-FX(dwa włókna światłowodowe jednomodowe TX i RX 1310 nm )

Oznaczenie wersji portów komunikacyjnych:

  • Wersja A portu dla trybu A
  • Wersja B portu dla trybu B
  • Wersja C portu dla trybu C

Zastosowania:

  • Rozbudowa, zmiana topologii sieci Ethernet
  • Regeneracja sygnału
  • Separatory galwaniczne linii transmisji danych