PL | EN

Oferta

Moduły komunikacyjne

ISKROBEZPIECZNY SERWER PORTÓW SZEREGOWYCH ISPS-1

Umożliwia podłączenie 4 niezależnych urządzeń lub magistral urządzeń, posiadających iskrobezpieczne porty RS-485 lub RS-422, do włókna światłowodowego i wymiany danych z drugim serwerem ISPS-1 w obszarach zagrożonych wybuchem lub ze światłowodowym przekaźnikiem sieciowym SPS-1 w obszarach niezagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. Przekaźnik SPS-1 jest przystosowany do pracy w sieci Ethernet z oprogramowaniem znajdującym się na stacjach roboczych lub serwerach mających dostęp do sieci. Każdy port szeregowy serwera ISPS-1 ma przydzielony unikalny adres i port IP, pozwalający na komunikację poprzez sieć lokalną oraz Internet.

Wszystkie porty szeregowe są separowane galwanicznie od siebie.

Serwer ISPS-1 może być stosowany w obszarach zagrożonych wybuchem pyłów i gazów, zgodnie z cechą:

I M1 Ex ia op is I Ma i jest przeznaczony, między innymi, do stosowania w polach niemetanowych oraz metanowych zakładów górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Serwer ISPS-1 jest wytwarzany w dwóch wersjach:

ISPS-1-A

  • nadajnik światłowod. emituje promieniowanie laserowe o dł. fali 1550 nm
  • odbiornik światłowodowy pracuje na długości fali laserowej 1310 nm 

ISPS-1-B

  • nadajnik światłowod. emituje promieniowanie laserowe o dł. fali 1310 nm
  • odbiornik światłowodowy pracuje na długości fali laserowej 1550 nm

Zastosowania:

  • Systemy akwizycji danych pracy kombajnów chodnikowych i ścianowych.
  • Układy monitoringu transformatorów, stacji i rozdzielni w wyrobiskach górniczych.
  • Monitoring podziemnych systemów transportowych.
  • Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.
  • Separatory galwaniczne linii transmisji danych.