PL | EN

Oferta

Moduły komunikacyjne

ŚWIATŁOWODOWY PRZEKAŹNIK SIECIOWY SPS-1

Światłowodowy Przekaźnik Sieciowy SPS-1 umożliwia wymianę danych między Iskrobezpiecznym Serwerem portów Szeregowych ISPS-1 a siecią Ethernet w standardzie

100BASE-T. Komunikacja między urządzeniami ISPS-1 i SPS-1 odbywa się za pomocą łącza światłowodowego, zgodnego ze standardem 100BASE-FX, przystosowanego do

pracy w obszarach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. Przekaźnik SPS-1 jest przeznaczony również do stosowania jako bariera galwaniczna sieci Ethernet dla wysokich napięć oraz jako separator w obszarach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów.

Przekaźnik SPS-1 może być instalowany:

 • poza obszarami zagrożonymi wybuchem pyłów i gazów;
 • w obszarach zagrożonych wybuchem pyłów i gazów w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego pod warunkiem zabudowy urządzenia w obudowie ognioszczelnej.

Złącze optyczne przekaźnika SPS-1 może być wyprowadzone do obszarów zagrożonych wybuchem pyłów i gazów, zgodnie z cechą: I (M1) [Ex op is Ma] I

i jest przeznaczone, między innymi, do stosowania w polach niemetanowych oraz metanowych zakładów górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Przekaźnik SPS-1 jest wytwarzany w trzech wersjach:

SPS-1-A

 • nadajnik światłowod. emituje promieniowanie laserowe o dł. fali 1550 nm
 • odbiornik światłowodowy odbiera prom. laserowe o dł. fali 1310 nm

SPS-1-B

 • nadajnik światłowod. emituje promieniowanie laserowe o dł. fali 1310 nm
 • odbiornik światłowodowy odbiera prom. laserowe o dł. fali 1550 nm

SPS-1-C

 • nadajnik/odbiornik światłowodowy emituje/odbiera promieniowanie laserowe o dł. fali 1310 nm

Zastosowania:

 • Systemy akwizycji danych pracy kombajnów chodnikowych i ścianowych.
 • Układy monitoringu transformatorów, stacji i rozdzielni w wyrobiskach górniczych.
 • Monitoring podziemnych systemów transportowych.
 • Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.
 • Separatory galwaniczne linii transmisji danych.