PL | EN

Oferta

Przyrządy komunikacyjne

RĘCZNY BAROMETR TERMOMETR i HIGROMETR BAR-TH

Ręczny barometr BAR-TH jest precyzyjnym urządzeniem mikroprocesorowym, służącym do pomiarów i rejestracji ciśnienia atmosferycznego, temperatury oraz wilgotności powietrza na przestrzeniach otwartych i w tunelach.

Wersja iskrobezpieczna może być stosowana w obszarach zagrożonych wybuchem pyłów i gazów, zgodnie z cechą: I M1 Ex ia I

i jest przeznaczona, między innymi, do stosowania w polach niemetanowych oraz metanowych zakładów górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Dzięki bardzo niskiemu poborowi prądu, maksymalny czas ciągłego użytkowania urządzenia co najmniej 200 godzin, po jednokrotnym ładowaniu akumulatorów.

Funkcje:

  • Pomiar bezwzględnego ciśnienia atmosferycznego.
  • Pomiar tendencji (wzrostu lub spadku) aktualnego ciśnienia.
  • Pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1°C.
  • Pomiar wilgotności względnej z rozdzielczością 1%.
  • Rejestracja ciśnienia co 2 s minimum przez 200 h.
  • Rejestracja 128 pomiarów chwilowych.
  • Rejestracja temperatury co 128 s minimum przez 200 h.
  • Rejestracja wilgotności co 128 s minimum przez 200 h.
  • Minimum 200 h ciągłej pracy po pełnym ładowaniu akumulatorów.

Zastosowania:

  • Pomiary ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza w zakładach górniczych, szczególnie przez służby wentylacyjne.