PL | EN

Oferta

Przyrządy pomiarowe

RĘCZNY ANEMOMETR WIRNIKOWY RAW

Ręczny anemometr wirnikowy RAW jest precyzyjnym urządzeniem mikroprocesorowym, służącym do pomiarów i rejestracji prędkości przepływu, przepływu objętościowego oraz temperatury strumienia gazów na przestrzeniach otwartych i w tunelach.

Wersja iskrobezpieczna może być stosowana w obszarach zagrożonych wybuchem pyłów i gazów, zgodnie z cechami:

I M 1 Ex ia I Ma

II 1 G Ex ia IIC T4 (T 71ºC) Ga

II 1 D Ex ia IIC T4 (T 71ºC) Da

i jest przeznaczona, między innymi, do stosowania w polach niemetanowych oraz metanowych zakładów górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Dzięki bardzo niskiemu poborowi prądu, maksymalny czas ciągłego użytkowania urządzenia wynosi co najmniej 180 godzin, po jednokrotnym ładowaniu akumulatorów.

Funkcje:

 • Pomiar prędkości strumienia gazu.
 • Obliczanie przepływu objętościowego dla wprowadzonego przekroju.
 • Uśrednianie przepływów od 2 s do 16 h.
 • Pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1°C.
 • Rejestracja prędkości strumienia gazu co 1 s przez 170 h.
 • Rejestracja temperatury co 128 s przez 170 h.
 • Minimum 180 h ciągłej pracy po pełnymładowaniu akumulatorów.

Zastosowania:

 • Pomiary wentylacji w zakładach górniczych.
 • Pomiary prędkości przepływu powietrza w strefach Z0 i Z20 zagrożenia wybuchem gazów lub/i pyłów, np. wyciągi laboratoryjne i przemysłowe substancji niebezpiecznych (lakierów, gazów, par cieczy palnych).
 • Badanie kanałów wentylacyjnych w urządzeniach klimatyzacyjnych.
 • Kontrola przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych.